Zoeken
  • AAI academie

De wijze les van mijn puppy.....

Over het loslaten van angst en spanning…


Sinds 20 augustus ben ik de trotse eigenaar van een puppy, Scott. Scott is een Engelse Springer Spaniel en zal als therapiehond gaan werken in mijn praktijk. Ondanks dat dit niet mijn eerste en enige hond is, is een klein pupje altijd weer even wennen. Voor een pup is ook alles nieuw, vreemd en dus soms ook heel erg spannend. Op de tweede dag blafte mijn poedel zo hard in de tuin, dat Scott de rest van de middag niet meer door de hele tuin durfde te lopen. Tegen de avond was het echter al weer opgelost en wilde hij weer spelen in de tuin. Ik vind het prachtig om dit gedrag van mijn pup te observeren. Het maakt ook duidelijk dat bang en angstig zijn een volstrekt normaal iets is. Zowel bij dieren als bij kinderen.


Functie van angst

Angst heeft  een hele goede functie. Het beschermt ons tegen situaties die onze dood zouden kunnen betekenen. Beter voorzichtig en wat bang, dan overmoedig en er vervolgens niet meer zijn. Bij honden komt dit voor het eerst tot uitdrukking tussen de 8 en de 16 weken. Pups zijn dan vatbaarder voor angst, zodat ze beter beschermd worden tegen het nemen van onverstandige beslissingen.  Onderzoek van Jaak Panksepp en collega’s (2007) heeft uitgewezen dat de hersenen van alle zoogdieren (dus ook die van de mens) dezelfde neurale netwerken hebben voor emotionele systemen, zoals angst, woede, verlatingsangst/paniek. Dat betekent dat angst op dezelfde manier in de hersenen van honden verwerkt  als dat bij mensen het geval is en onderdeel is van het overlevingsmechanisme.


Vechten, vluchten of bevriezen

Wat ik bij mijn pup duidelijk kan zien, is dat hij in de eerste instantie  vaak kiest voor de vlucht reactie. In principe een prima reactie, want zo kan hij de energie die hij opbouwt, in een voor hem mogelijk gevaarlijke situatie, ontladen. Vervolgens schudt hij zich uit of krabt hij zich en zijn zenuwstelsel is weer in balans gebracht voor een volgende situatie. Honden (en alle andere zoogdieren) komen dus heel vaak in een potentieel bedreigende situatie, ze reageren, schudden af en het is klaar. Als mensen kunnen we dit ook, maar doen we dit vaak niet. Wij denken te veel na. Wij hebben ook meer moeite om een adequate vecht of vlucht reactie te vertonen of een vecht/vlucht reactie heeft niet gewerkt en dan bevriezen we. Dit is vooral bij baby’s en kinderen het geval, omdat zij niet over de fysieke mogelijkheden beschikken om te kunnen vechten of vluchten.  Alle energie die nodig was voor vechten of vluchten wordt zo opgeslagen en daarmee vastgezet in het zenuwstelsel en lichaam van het kind. Dit zorgt dus voor veel onbalans. Daarnaast; elke eenvoudige herinnering aan gevaar zal precies dezelfde signalen naar het lichaam sturen, zodat het lichaam weer in een vecht/vlucht of bevriesreactie komt. Dit kan leiden tot koppig, zeurderig, depressief, lastig of teruggetrokken gedrag bij je kind.


Herstel is aangeboren 

Wat zou er gebeuren als een pup alle angstige emoties en energie zou vastzetten in zijn kleine lijfje? De pup zou een zeer getraumatiseerde en instabiele hond worden.  Dat is iets wat in de natuur vrijwel niet voorkomt. Want het vermogen tot herstel na angst is aangeboren, zowel bij honden als bij ons mensen. Dus ook jouw kind kan zichzelf herstellen. Maar soms is er al sprake van een trauma ervaring, bijvoorbeeld wanneer de geboorte-ervaring van je kind erg spannend en moeilijk is geweest. Het lichaam van je kind moet dan opnieuw leren  dat als er angst en spanning is, dit ook weer weg kan gaan. Als het lichaam heeft geleerd dat er steeds weer een fase van ontspanning is, ontwikkelt het een uitgebalanceerd en veerkrachtig zenuwstelsel. Dan kan je beter tegen stress, spanning en moeilijke situaties. Het kunnen loslaten van spanning en het laten ontspannen van het lichaam zijn dan ook een belangrijke vaardigheden die we onze kinderen kunnen leren. Zodat ze zelfverzekerd, veerkrachtig en weerbaar worden.  Uitschudden en loslaten, dat is de les die ik dagelijks bij mijn pup zie en graag door wil geven aan kinderen die hier zo veel moeite mee hebben.


Henrieke Wiebenga

#therapiehond #wijzeles #loslaten #leren